máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

máy đánh bạc hoàng gia

รู้จักกับ ‘ธุรกิจไมซ์ (MICE)’ ทำไมถึงมีความสำคัญ

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

สารบัญเนื้อหา

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

ธุรกิจไมซ์ (MICE) เป็นอีกหนึ่งสาขาของอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากเนื่องจากธุรกิจไมซ์ (MICE) เป็นธุรกิจที่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและใช้จ่ายตอบแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแต่ละทริปนั้นค่อนข้างสูงกว่าการท่องเที่ยวประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้ในแต่ละประเทศที่เป็นเมืองธุรกิจไมซ์จึงค่อนข้างทีจะให้ความสำคัญกับธุรกิจไมซ์เป็นอย่างมากเพื่อที่จะยกระดับประเทศตนเองให้เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมที่สำคัญๆของภูมิภาคในแต่ละครั้ง และเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาทวีป เช่นยุโรป อเมริกา เป็นต้น

ความหมายของธุรกิจไมซ์ (MICE)

ธุรกิจไมซ์ หรือ MICE ประกอบด้วยธุรกิจต่าง ๆ คือ Meetings, Incentives, Conventions (หรือ Conferencing), และ Exhibitions ซึ่งแต่ละธุรกิจมีความหมาย ดังนี้

M: Meeting คือ การประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนจากบริษัทเดียวกันหรือบริษัทในเครือเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ทางสังคมและธุรกิจร่วมกัน

I: Incentive Travel คือ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นการจัดนำที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงาน เพื่อตอบแทนที่ทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

C: Convention หรือ Conferencing คือ การประชุมวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการมุ่งไปที่การให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน การปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมงานที่ก่อให้เกิดการอภิปราย การเข้าสังคม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ถูกจัดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดโดยสมาคมระดับนานาชาติ ซึ่งอาจจัดแบบหมุนเวียนตามประเทศสมาชิกหรือประมูล เพื่อเป็นประเทศเจ้าภาพในการจัดงาน

E: Exhibition หมายถึง การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ คือ การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายชม โดยการจัดแสดงงานสินค้ามีวัตถุประสงค์หลักเชิงพาณิชย์ในการก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายระหวา่งธุรกิจกับธุรกิจ

สรุปได้ว่า ธุรกิจไมซ์ คือ ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าเข้าด้วยกัน โดยมีการจัดการอย่างมืออาชีพ

ความสำคัญของธุรกิจไมซ์ (MICE)

ในปัจจุบัน ธุรกิจไมซ์ (MICE) เป็นที่ได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างเช่นประเทศไทยที่ปัจจุบันกำลังถูกจับตามองอย่างมากจากนักท่องเที่ยวหรือบริษัทต่างๆ จากชาวต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยของเรานอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง แล้วยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจ จนสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติ อีกหลายอย่าง เช่น  มนต์เสน่ห์แห่งประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศที่น่าสนใจ อาหารไทยที่มีรสชาติชวนหลงใหล สถานที่จัดประชุม สถานที่รับรองได้มาตรฐาน และที่สำคัญเสน่ห์จากการต้อนรับขับสู้ความงดงามของรอยยิ้มคนไทยที่ไม่ว่าชนชาติใดได้สัมผัสก็ไม่มีวันลืม 

ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจไมซ์จากหลายๆ ประเทศ และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะถูกผลักดันให้เติบโตยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว เนื่องจากนอกจากธุรกิจไมซ์จะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆได้อีกภายในตัว ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีจากการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับบุคลากรภายในประเทศด้วยกัน และที่สำคัญเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพอีกด้วย

ซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง เช่น หน่วยงานการเที่ยว องค์กรรับจัดงานอีเว้น ศูนย์จัดการประชุม โรงแรม ร้านอาหาร และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ประชาสัมพันธ์ ร้านดอกไม้ สถานที่จัดงาน เป็นต้น ซึ่งความน่าสนใจในธุรกิจไมซ์ ก็คือ เมื่อธุรกิจไมซ์มีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นความต้องการของตลาดแรงงานก็จะสูงขึ้น เนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจไมซ์มีความหลากหลาย เมื่อตลาดธุรกิจไมซ์ขยายตัว นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจในการทำงาน แบบต้อง active ก็จะมีอิสระให้การเลือกสรรงานมากขึ้น

เลือก เช่ารถบัส อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

จะเห็นว่าธุรกิจไมซ์ (MICE) นั้น ได้รับการให้ความสำคัญ และมองเห็นประโยชน์มากเพียงใด เพราะแน่นอนว่าอีกไม่นานอาชีพหนึ่งในองค์กรธุรกิจไมซ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขององค์ หรือเป็นผู้ประการเอง ธุรกิจนี้จะสามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้คุณได้มหาศาลอย่างแน่นอน

บทบาทของธุรกิจไมซ์ (MICE)

บทบาทของธุรกิจไมซ์ (MICE) คือ การนำเสนอการจัดงานและกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีการจัดงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย

โดยทางประเทศไทยได้มีนโยบายในการยกระดับแต่ละภูมิภาคให้มีความโดดเด่นให้แตกต่างกันซึ่งภาคกลางมีความโดนเด่นในเรื่องของความพร้อมสำหรับธุรกิจไมซ์ อย่างรอบด้าน ทั้งด้านบุคลากรเเละสถานที่จัดงาน ภาคอีสานมีความโดนเด่นในเรื่องของการจัดงานประชุมเเละการจัดนิทรรศการ มีชื่อเสียงเทคโนโลยีการเกษตรเเละภูมิปัญญา ชาวบ้านอันมีเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ภาคตะวันออกจะเน้นเรื่องของธุรกิจเพาะปลูกผลไม้เเละธุรกิจพลอยที่น่าสนใจ ภาคเหนือมักจะชูเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตล้านนาที่โดดเด่น รวมไปถึงธุรกิจด้านสุขภาพ การเกษตรเเละหัตถกรรม เเละภาคใต้นอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยงที่สวยงามเเล้ว ยังมีความโดดเด่นเรื่องการเชื่อมโยงวัฒนธรรม   เเละเศรษฐกิจกับประเทศใกล้เคียง โดยนโนบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มเส้นทางใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ที่นอกจากจะได้มาเข้าร่วมประชุมเเล้วยังได้เที่ยวในสถานที่รองรับสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ควบคู่ไปด้วย

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ยังเกิด ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และที่สำคัญอุตสาหกรรมไมซ์ก่อให้เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระจายการจัดงานไปทั่วประเทศ การมีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยและอาศัยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันยุคสมัย จะทำให้ธุรกิจไมซ์นั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่น่าจับตามองทั้งในปัจจุบันและอนาคตในระดับประเทศและนานาชาติ

สามารถติดต่อเช่ารถบัสท่องเที่ยวได้ที่
ที่อยู่:  39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร. 092-185-6699
Line: @DASHMV

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập
บริการเช่ารถบัส
สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ

การเดินทางในประเทศไทยนั้นกินพลังงานชีวิต เรียกว่าเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในชีวิตประจำวันก็ว่าได้ เนื่องจากการเดินทางในประเทศของเราด้วยรถสาธารณะนั้นยังมีตัวเลือกให้บริการอย่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถ้าหากเป็นพื้นที่นอกตัวเมือง การหารถสาธารณะเพื่อเดินทางให้ถึงจุดหมายยิ่งยากขึ้นเป็นเท่าตัว ด้วยเหตุนี้ “รถรับส่งพนักงาน” จึงเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการหรือบริการที่แต่ละองค์กรควรให้ความสนใจ เพื่อที่จะได้เข้ามาอุดรอยรั่วดังกล่าวและทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการอำนวยความสะดวก ทำให้มีกำลังใจในการเดินทางมาทำงานในแต่ละวันเนื่องจากไม่ต้องเสียแรงยืนรอหรือเบียดเสียดกับผู้อื่นเพื่อใช้รถสาธารณะ ดังนั้นในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าทำไมแต่ละองค์กรจึงควรมีรถรับส่งพนักงาน รวมถึงขั้นตอน สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำสวัสดิการรถรับส่งพนักงานแบบมืออาชีพด้วยว่าเป็นอย่างไร

Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật Roulette trực tuyến cách chơi máy đánh bạc