máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

máy đánh bạc hoàng gia

แหล่งสถานที่ทัศนศึกษา สุดฮิตถูกใจเด็กเล็ก เอาใจเด็กโต

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

การได้ออกไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของการสำหรับเด็กๆ แทบทุกคน ขณะที่เด็กๆ มีความสุขกับการตระเตรียมข้าวของออกไปท่องเที่ยว ครูก็ได้ใช้จังหวะนี้เตรียมพร้อมกิจกรรมที่จะสอดแทรกความรู้และสร้างทักษะชีวิตที่จะมีโอกาสได้ฝึกจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยเหมือนกัน กิจกรรมทัศนศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะจะได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่และได้พบเจอกับอะไรใหม่ๆ ซึ่งเราได้รวบรวมแหล่งทัศนศึกษาที่เป็นที่นิยมมาฝาก

สารบัญเนื้อหา

ทำความรู้จัก “กิจกรรมทัศนศึกษา” คืออะไร

กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนจะพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อแสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริงโดยมีวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งการพาผู้เรียนไปนอกสถานที่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การศึกษานอกสถานที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจ รักและห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน

ทำไมต้องพานักเรียนไปทัศนศึกษา

เหตุผลต้องไปทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย

ประโยชน์ของการพาไปทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนพาผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อแสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม ให้รู้จักรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เร้าความสนใจให้แก่ผู้เรียน การศึกษานอกสถานที่ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจ และห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน โดยกิจกรรมทัศนศึกษามีประโยชน์มากมาย ดังนี้

– ข้อมูลจะถูกนำเสนอให้กับนักเรียนในลักษณะที่ตรงตามรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การทัศนศึกษาช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้โดยการลงมือทำแทนที่จะเพียงแค่ฟังข้อมูลที่สอนในชั้นเรียนเฉยๆ 

– นักเรียนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่หวังว่าจะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำกว่าซึ่งอาจไม่เคยสัมผัสกับโอกาสเหล่านี้มาก่อน 

– แนวคิดที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในห้องเรียนสามารถเสริม บางครั้งการดูข้อมูลที่ได้รับการสอนในรูปแบบใหม่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความเข้าใจของนักเรียน มีความแตกต่างค่อนข้างมากระหว่างการเรียนการสอนเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนและความเร็วลมและการได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

– นักเรียนจะได้รับจุดอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันซึ่งครูสามารถอ้างอิงและใช้ในบทเรียนในอนาคตได้ อาจมีโอกาสที่จะมีสาขาวิชาตั้งแต่สองสาขาขึ้นไปใช้การทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมคุณค่า ตัวอย่างเช่นการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ (งานศิลปะ) อาจใช้เส้นเวลาสำหรับการศึกษาสังคม (ระบบการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อศิลปะถูกสร้างขึ้น) หรือคณิตศาสตร์ (การวัดผล) สามารถรวมกับวิทยาศาสตร์ในระบบชีวภาพ (แม่น้ำชายหาดและทุ่งหญ้า) ด้วยวิธีนี้ครูหลายคนสามารถอ้างถึงสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนเห็นและประสบในระหว่างการทัศนศึกษาในช่วงที่เหลือของปีการศึกษา 

– นักเรียนและครูสามารถมองเห็นกันและกันในแง่มุมที่แตกต่างกันซึ่งช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างกัน นักเรียนบางคนที่อาจถูกมองข้ามในชั้นเรียนเพราะพวกเขาเป็นคนเงียบ ๆ อาจมีชีวิตขึ้นมาจากการทัศนศึกษา 

– หากพ่อแม่มีส่วนร่วมในฐานะพี่เลี้ยงพวกเขาจะรู้สึกผูกพันกับครูและบทเรียนที่สอนมากขึ้น พวกเขาสามารถทำความรู้จักครูได้ดีขึ้นและเข้าใจสิ่งที่ครูจัดการกับทุกวัน

– มาตรฐานทางสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์จะกำหนดให้นักเรียนมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในระเบียบวินัย ในวิชาสังคมศึกษานักเรียนจะต้องดำเนินการอย่างมีข้อมูล ในทางวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องสัมผัสกับแนวคิดหลายชุด เพื่อช่วยให้เข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น การศึกษานอกสถานที่จะช่วยให้ครูบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้

สถานที่ทัศนศึกษาที่เหมาะสำหรับแต่ละระดับชั้น

การจัดทัศนศึกษานั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วย โดยเราสามารถจำแนกสถานที่ทัศนศึกษาที่เหมาะสำหรับแต่ละระดับชั้น ได้ดังนี้

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

1. ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมต้น สมองของเด็กอนุบาล อยู่ในระยะที่กำลังเก็บรับประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน และพัฒนาระบบสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง เพื่อให้ประสบการณ์นั้นฉายภาพมายังตำแหน่งต่างๆ ในสมอง จึงเหมาะสำหรับการชมสัตว์นานาชนิด ได้เล่นสนุกหรือทำกิจกรรมง่ายๆ ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กที่จะพัฒนา ดังนั้น เพื่อสอดคล้องกับพัฒนาการสมองวัยอนุบาล นักเรียนอนุบาลจะได้ไปเรียนรู้โลกกว้างในสถานที่แปลกใหม่ โดยสถานที่ทัศนศึกษาที่แนะนำ เช่น 

ถือว่าเป็นสถานที่ที่นิยมมากสำหรับหลายๆ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนประถมที่มักพานักเรียนมาเยี่ยมชมเหล่าสรรพสัตว์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลของสัตว์นานาชนิดได้เห็นภาพที่ชัดเจนจากประสบการณ์จริงมากขึ้น นอกจากนี้ที่ซาฟารีเวิลด์ยังมีการแสดงโชว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโชว์โลมา การแสดงนก ป้อนอาหารยีราฟ เป็นต้น นอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้ใกล้ชิดเหล่าสัตว์โลกอีกด้วย

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร  เด็ก 620 บาท (อายุ 2-12 ปี และมีส่วนสูงระหว่าง 100-140 ซม.) เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้าชมฟรี
                  ผู้ใหญ่ 720 บาท

เวลาเปิด-ปิด โซนซาฟารีปาร์ค (สวนสัตว์เปิด) เปิดให้บริการทุกวัน 
วันจันทร์ – วันศุกร์         เวลา 09.00 -16.30 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย์      เวลา 09.00 -17.00 น.

โซนมารีนปาร์คปาร์ค เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ – วันอาทิตย์ 
วันศุกร์                             เวลา 09.00 -17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์       เวลา 09.00 -17.30 น.

ที่อยู่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม 02 518 1000

สวนสัตว์เขาเขียว ถือว่าเป็นสถานที่ที่นิยมมากๆ สำหรับหลายๆ โรงเรียน เพราะนอกจากจะให้ความสนุกกับนักเรียนแล้ว ตัวของนักเรียนยังสามารถศึกษาข้อมูลของสัตว์ที่ชื่นชอบได้อีกด้วย รวมไปถึงยังได้เห็นภาพที่ชัดเจนจากประสบการณ์จริง ไม่เหมือนกับหนังสือที่เรียนในห้องเรียนอีกด้วย

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร
บุคคลทั่วไป ผู้ใหญ่ 150 บาท
                     เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม) 30 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 250 บาท
                      เด็ก 100 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สอบถามเพิ่มเติม 038 318 444

ไอเดียเกมสันทนาการ สามารถอ่านเพิ่มเติม

2. ระดับประถมปลาย สามารถลงลึกเรื่องที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับนอกห้องเรียนได้มากขึ้น จึงจะต้องมีการเรียนรู้ที่ครอบคลุม แต่ยังเป็นการผจญภัยที่น่าสนใจอีกด้วย เช่น การรู้จักอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกความรับผิดและวินัย เป็นต้น  โดยสถานที่ทัศนศึกษาที่แนะนำ เช่น 

การทัศนศึกษาถือเป็นการพักผ่อนในรูปแบบหนึ่งและดรีมเวิลด์จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่โรงเรียนนิยมพานักเรียนมาท่องเที่ยว โดยสวนสนุกดรีมเวิลด์ประกอบด้วยความบันเทิงต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเล่นต่างๆ, ปราสาทผีสิง, บ้านยักษ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมุมต่างๆ ไว้ให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร ตั้งแต่ 200 – 1,000 บาท

เวลาเปิด-ปิด
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

ที่อยู่ 62 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต – องครักษ์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สอบถามเพิ่มเติม 02 577 8666

เป็นสถานที่ทัศนศึกษายอดนิยมอีกที่แห่งหนึ่ง ที่ได้มอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน จัดแสดงอยู่รอบ ๆ ห้องฉายดาว นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศของทั้งไทยและของโลกอีกด้วย

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร ผู้ใหญ่ 100 บาท
                 ชาวต่างชาติ 300 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดทุกวัน ปิดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์
รอบการจัดแสดง
วันศุกร์ เวลา 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น. และ 15:00 น.
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 10:00 น. 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น.
และ 15:00 น.

ที่อยู่ 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม 02 391 0544

การไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทำให้เด็กได้สัมผัสความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีที่ปกครองแผ่นดินมายาวนานถึง 417 ปี ภายในมีโบราณสถานมากมายน่าเที่ยว ทั้งพระราชวังหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ วัดไชยวัฒนาราม วิหารมงคลบพิตร ฯลฯ ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร ชาวไทย 40 บาท     
                 ชาวต่างชาติ 220 บาท
*โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดและโบราณสถานบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน

เวลาเปิด-ปิด เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ 196 หมู่ที่ 4 ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

สอบถามเพิ่มเติม 035-245123-4

แนะนำท่าออกกำลังกาย ที่ทำได้ระหว่างทางเดิน

3. ระดับมัธยม เริ่มเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีความเข้าใจถึงการผสมผสาน ปะติดปะต่อเรื่องราว สามารถย้อนมองไปถึงวิถีชีวิตและรากเหง้า ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต หรืออาจเดินทางไปหลายสถานที่ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนั้นจึงขอแนะนำสถานที่ทัศนศึกษา ดังนี้

เป็นสถานที่ที่รวบรวมความรู้ ประวัติศาสตร์ของสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ โดยนิทรรศการถาวรของมิวเซียมสยามจะเกี่ยวกับการบอกเล่าถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของภูมิภาคอุษาคเนย์ นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิมาจนถึงกำเนิดสยามประเทศและก้าวสู่ประเทศไทยในปัจจุบัน

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร นักเรียนและนักศึกษา 50 บาท
                  ผู้ใหญ่ 100 บาท
                  ชาวต่างชาติ 300 บาท
*ฟรีค่าเข้าชมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
**เข้าชมแบบกลุ่ม 5 คนขึ้นไปลด 50%

เวลาเปิด-ปิด วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)

ที่อยู่ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม 02 225 2777

เมืองโบราณหรือเมืองจำลอง เป็นอีกสถานที่ยอดฮิตของการไปทัศนศึกษา ถ้าเทียบกับที่อื่นๆ ดูจะรู้ว่าคุ้มมาก สถานที่อื่นเราได้เรียนรู้เป็นเรื่องๆ แต่ที่นี่เหมือนเราได้ไปเที่ยวมารอบโลก นอกจากจะได้ทั้งความสนุก ถ่ายรูปสวยแล้ว สิ่งสำคัญที่จะได้ คือ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญนั้นๆ และยังได้เห็นของจริงในขนาดย่อส่วน ทำให้เราได้เห็นความสามารถของคนสร้างและอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากจะไปสัมผัสของจริงถึงที่ก็ได้

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร
บุคคลทั่วไป  ผู้ใหญ่ 400 บาท
                      เด็ก (6-14 ปี) 200 บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 700 บาท
                      เด็ก (6-14 ปี) 350 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ 296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ

สอบถามเพิ่มเติม 02 026 8800

ชาวพุทธต้องคู่กับวัด การฝึกให้นักเรียนเข้าวัดเรียนรู้การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี วัดพระแก้วจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่โรงเรียนมักจะพานักเรียนไป  โดยวัดพระแก้วเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย โดยมีการมุ่งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติ ให้คงความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดีที่สุด ทำให้เด็กๆ ที่ได้เข้าไปทัศนศึกษาได้ความรู้มากมายเลยทีเดียว

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

ราคาบัตร ชาวไทย เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
                 ชาวต่างชาติ 500 บาท

เวลาเปิด-ปิด เปิดให้เข้าชม : 08.30-15.30 น.

ที่อยู่ ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สรุป

ทั้งหมดนี้ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ มีความรู้รอบตัว ได้เรียนรู้ในเรื่องที่สนใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ตรงกับการเรียนในห้องเรียน

นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานร่วมกันกับเพื่อน รู้จักวางแผนในการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตอีกด้วย

หากใครสนใจเช่ารถบัส สำหรับทัศนศึกษา ขอแนะนำบริษท DASH MV บริษัทเช่ารถบัสที่จะทำให้การเดินทางไปทัศนศึกษา จะได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะมีพนักงานขับรถที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการขับขี่ไว้ใจเรื่องความปลอดภัยได้ 100% นำส่งนักเรียน นักศึกษา ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ

สนใจติดต่อบริษัท DASH MV ได้ที่

บริษัท แดช เอ็มวี จำกัด
ที่อยู่: 39 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร: 092 185 6699
Line:

DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập
บริการเช่ารถบัส
สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ
Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật Roulette trực tuyến cách chơi máy đánh bạc