máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

máy đánh bạc hoàng gia

เลือกวิธีเช่ารถโดยสารอย่างไร ให้ปลอดภัย เพื่อไปทำบุญในวันหยุดยาว

máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập

กรมการขนส่งได้แนะนำแนวทางวิธีเลือกเช่ารถโดยสาร เพื่อการเดินทางทำบุญในวันหยุดยาว จะต้องเป็นรถโดยสารป้ายเหลืองที่จดทะเบียนถูกต้อง มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS Tracking วางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม ตรวจสอบความพร้อมคนขับรถก่อนเดินทาง คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางจะดีกว่า

แนะนำกิจกรรมเล่นแก้ง่วง ระหว่างเดินทางออกทริป

เพื่อให้การเดินทางทำบุญในวันหยุดยาวอย่างปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก แนะนำประชาชนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ ควรใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมา (ป้ายเหลือง) เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมามากยิ่งขึ้น โดยเลือกรถเช่าเหมาเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ดังนี้

ด้านประชาชน ควรมีการวางแผนก่อนการเดินทางอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน รถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ต้องจดทะเบียนถูกต้อง มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนี้ ควรเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือลาดชันควรเลือกใช้รถโดยสารชั้นเดียว ในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สนใจเช่ารถบัส ติดต่อสอบถามข้อมูล

ด้านผู้ประกอบการ ต้องหมั่นตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน ถูกต้อง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความปลอดภัย

ด้านพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเปลี่ยนคนขับหรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องตามประเภทของรถ ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ด้านมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 พนักงานขับรถ พนักงานให้บริการ ผู้ประกอบการขนส่ง นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารทุกคน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องให้ความร่วมมือในการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ประกอบการดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาการเช่ารถ เช่น ทะเบียนรถไม่ตรงกับในสัญญา สภาพรถไม่ปลอดภัย คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามประเภทรถ ผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วย ในขณะเดินทางผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะโดยสารไปกับรถ เตือนไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และไม่ควรเร่งให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแจ้งมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท แดช เอ็มวี จำกัด 

  • ที่อยู่: 39  หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
  • เบอร์โทร: 092 185 6699
  • Line:  @dashmv
DASH MV
บริการเช่ารถบัส รถโค้ช ขนาด 39-45 ที่นั่ง รถที่ให้บริการเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นรถใหม่ทุกคัน มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลและมีระบบความปลอดภัยสูง เพราะเราใส่ใจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
máy đánh bạc hoàng giaLiên kết đăng nhập
บริการเช่ารถบัส
สำหรับผู้ที่สนใจ

ทางเรามีบริการให้เช่ารถบัส
ทั้งแบบรายวัน และรายเดือน

หมวดหมู่บทความ
Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật Roulette trực tuyến cách chơi máy đánh bạc